ELISABETTA POLIGNANO PRESENTS – EVOLUTION – THE 2023 COLLECTION – MILAN

MILAN – SISPOSA ITALIA – FRIDAY APRIL 1 – 11:30 FASHION SHOW AREA

CONFERMATION

#ELISABETTAPOLIGNANO#EPSPOSE